NEN2580
PLATFORM

VERENIGING DE VIERKANTE METER… HET PLATFORM VOOR ALLE GEBRUIKER VAN DE NEN2580 NORM

M2…”METEN IS WETEN”
De juiste oppervlakten en inhouden als basis voor uw contracten.

De oppervlakte is een afmeting, het stelt de grootte van dit scheidingsvlak of een deel ervan, voor. De Si-eenheid van oppervlakte is de vierkante meter, m². Deze is afgeleid van de SI-eenheid meter. Bron: Wikipedia

Vereniging De Vierkante Meter wil autoriteit zijn op het gebied van oppervlakte bepalingen volgens de NEN 2580 in Nederland. De op 1 december 2011 geïntroduceerde NTA 2581 is een initiatief van de vereniging. Met deze technische afspraak onderschrijft de vereniging haar streven naar kwaliteit van vloeroppervlaktemetingen conform de NEN 2580. In 2003 hebben de belangrijkste aanbieders van NEN 2580 meetrapporten zich verenigd in vereniging De Vierkante Meter.

NEN2580 ARTIKELEN

NEN 2580 – Oppervlakte omzetten in vastgoedwaarde

De NEN 2580 heeft een lange ontstaans- cq. voorgeschiedenis met als meest bekende voorlopers de NEPROM-meetmethode en de NEN 2630.

Lees meer

Bestuur 2017 Vereniging

Joost Sanders

Voorzitter - Evion Bouwconsult

Stuur een email

Dieter Beijersbergen

Secretaris - Stevens van Dijck

Stuur een email

Wouter van den Acker

Penningmeester - PKW Delft

Stuur een email