NEN 2580

Wat is de NEN 2580?

In de norm NEN 2580 zijn termen, definities en methoden vastgelegd over de manier waarop vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen zo nauwkeurig mogelijk kunnen worden bepaald. De leden van vereniging De Vierkante Meter stellen meetrapporten op conform NEN 2580