NEN 2580 – Oppervlakte omzetten in vastgoedwaarde

De NEN 2580 heeft een lange ontstaans- cq. voorgeschiedenis met als meest bekende voorlopers de NEPROM-meetmethode en de NEN 2630.

Lees meer