Lid Worden

Heb je interesse in een lidmaatschap van de vereniging De Vierkante Meter, dé autoriteit voor het meten en bepalen van oppervlakten conform NEN 2580?

Zie hier in het kort wat informatie! Dit zijn onder andere onze uitgangspunten en het doel van onze vereniging.

Het doel van onze vereniging en haar leden is om oppervlaktemetingen deugdelijk uit te voeren en de kwaliteit van meetrapporten NEN 2580 naar een hoger niveau te brengen. Wij komen vier keer per jaar samen tijdens een ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wisselen we ervaringen uit over inhoudelijke zaken omtrent oppervlaktemetingen, de stand in de markt, de ontwikkelingen bij NEN en de Europese ontwikkelingen. Leden dienen deze vergaderingen bij te wonen ten behoeve van de continuïteit en de betrokkenheid bij de vereniging.

De vereniging is actief lid van de normcommissie Oppervlaktebepaling van NEN. Aangezien in de normcommissie marktpartijen en de overheid zitting hebben, weten wij wat er leeft en hoe er tegen oppervlaktebepalingen wordt aangekeken. De vereniging brengt de inhoudelijke kennis in.

Vereniging De Vierkante Meter is hard bezig om haar naamsbekendheid te vergroten in de markt. Wij willen als vereniging dat onze leden in de markt bekend staan om het leveren van kwalitatief hoogwaardige en eenduidige meetrapporten. Alleen onze leden mogen dan ook het (beschermde) beeldmerk van de vereniging hanteren op meetrapporten en -certificaten.

Hiernaast zijn we bezig met een certificeringstraject, waar alle leden zich aan gaan conformeren. Met de certificering beogen wij de kwaliteit verder te verbeteren en een voorsprong te creëren voor onze leden in de markt.

Een vereiste bij het lidmaatschap van de vereniging is dat je als bedrijf of zelfstandig ondernemer meerdere meetrapporten per jaar maakt. Wij hebben als vereniging de NTA 2581 opgesteld, waarin wordt beschreven aan welke eisen een meetrapport dient te voldoen. Leden van de vereniging dienen de NTA toe te passen.

Als je het bovenstaande kan onderschrijven en je verder wilt met de aanmelding, dan ontvangen we graag een voorbeeld meetrapport zoals je deze zou opstellen (uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld). Dit om de kwaliteit van de rapportages van nieuwe leden te beoordelen zodat we deze hoog kunnen houden. Verder ontvangen wij graag een schriftelijke motivatie om lid te worden.

Wat betreft de kosten: indien je lid wilt worden sturen wij een factuur van € 500,00 voor het instapgeld en van €350,00 voor het lidmaatschapsgeld voor het huidige jaar of een evenredig deel ervan.

Wij hopen in elk geval dat ook jij de ambitie hebt om meetrapporten NEN 2580 naar een hoger plan te trekken!